Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 3. Br. 8 / 2016.
 
 
 

Zdravstvena ekologija

Važnost kontrole materijala i predmeta u kontaktu s hranom

Posljednjih nekoliko godina intenzivirane su kampanje usmjerene na smanjenu količinu masnoća u prehrani. To su pokušaji da se smanji epidemija pretilosti koja na svjetskoj razini raste velikom brzinom. Kako pretilost označava prekomjerno nakupljanje masnoća i povećanje masnog tkiva, smanjivanje unosa masnoća ...

 

 

 

Kontrolirana kvaliteta i konzumna jaja

 

Kvaliteta konzumnih jaja određena je pravilnicima svake države, pogotovo onih jaja koja se stavljaju na tržište. Kriteriji za kvalitetno razvrstavanje konzumnih jaja na tržištu u Republici Hrvatskoj su svježina i visina zračne komore, čistoća površine i neoštećenost ljuske, težina jaja ...

 

 
 
  zdravlje; hrana

Voda kao resurs zdravlja

 

Voda je tekućina života, osnovni preduvjet života, nastanka i razvoja civilizacije i predstavlja vrijednost nemjerljivu materijalnim dobrima. Voda je najzastupljenija tvar u građi svih živih bića pa se s pravom može tvrditi da je voda život. Ne postoji ništa što je može zamijeniti. Ujedinjeni narodi 1993. godine proglasili su 22. ožujka Svjetskim danom voda.

 

 
© 2016 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar