Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 3. Br. 9 / 2016.
 
 
 

GRAĐANSKE INICIJATIVE

 

POVRATAK PRIRODI – PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

 

 

 

Marija Škes, mag. educ. reh.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

 

Globalizacijom i modernim načinom života sve više zanemarujemo prirodu i okoliš te svojim ponašanjem destruktivno utječemo na nju narušavajući prirodnu ravnotežu, što dalje izaziva razne „prirodne“ nepogode i direktno ugrožava ljudske živote.

Današnji način i tempo života sve više odvaja mlade od prirode, a vanjski svijet doživljavaju najčešće kroz tehnologiju. Potrebno je pomoći ljudima da se ponovo povežu s prirodom i prilagode svoj način života kako bi budućim generacijama osigurali održivu budućnost, a djecu i mlade uključiti u programe i projekte koji se izravno bave zaštitom okoliša i prirode, kako bi kroz praktičan rad ponovno uspostavili odnos s prirodom. S obzirom da budućnost ostaje u njihovim rukama, potrebno je mlade ponovo približiti prirodi, usaditi im osjećaj odgovornosti za svijet u kojem žive te ih potaknuti da svoje vrijeme iskoriste kroz rad na projektima koji koriste društvu i lokalnoj zajednici, a time i njima samima.

Lijepa Naša je najveća ekološka udruga u Republici Hrvatskoj, a svojim brojnim članstvom prisutna je i izvan njezinih granica. Udruga je hrvatskoj javnosti poznata po svom organiziranom ustrojstvu na državnoj razini, opsežnom programu rada posebno po projektima odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj. Na međunarodnoj razini Lijepa Naša je službeni predstavnik Republike Hrvatske u Međunarodnoj zakladi za odgoj i obrazovanje za okoliš - Foundation for Environmental Education (skraćeno: FEE), ima licencu na FEE-ine programe i projekte te koordinira njihovu provedbu u Hrvatskoj.

Aktivnosti Udruge Lijepa Naša proizlaze iz programa rada koji se donosi svake godine. Program rada prilagođen je i najvećim dijelom okrenut mlađoj dobi, od predškolske dobi do studentske mladeži. To je životna dob kada se najintenzivnije stječu znanja, stvaraju dobre ili loše navike te dob nakon koje ćemo dobiti stručne i odgovorne mlade ljude, donositelje ekoloških, gospodarskih i drugih odluka u budućnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske prepoznalo je kvalitetu projekata/programa Lijepe Naše i omogućilo da se oni mogu provoditi u našim osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i dječjim vrtićima. Lijepa Naša od samog početka ima dobru suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje, županijskim uredima za obrazovanje, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i dječjim vrtićima, Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom nadležnim za poslove turizma i mora te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Rad Lijepe Naše je zapažen i pozitivno ocijenjen i izvan Hrvatske. Najvišu ocjenu Lijepa Naša za svoj rad dobila od Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš – Foundation for Environmental Education (FEE) čiji je pridruženi član Udruga postala 1997., a stalni 1999. godine. Zakladu je osnovalo Vijeće Europe da preko nje može usmjeravati, provoditi i nadzirati politiku odgoja i obrazovanja za okoliš u državama Europske zajednice. Od lipnja 2001. godine Zaklada je iz europskih prerasla u šire-međunarodne okvire, tako su i njeni programi prerasli iz europskih u šire-međunarodne i globalne programe.

Ciljevi programa Udruge Lijepa Naša su:

• promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu čuvanja okoliša;

• razvijanje ekološke svijesti odraslih, posebno zaposlenih u gospodarstvu te poticanje razvoja gospodarstva na principu održivog razvoja;

• organiziranje akcija zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša, samostalno i u suradnji s drugim udrugama;

• propagiranje prirodnih ljepota i drugih vrijednosti Republike Hrvatske;

• promicanje rodoljublja i domoljubne svijesti;

• promicanje zaštite nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine, posebno zaštita kulturno-povijesnih cjelina i lokaliteta;

• promicanje veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim autohtonim manjinama u europskim državama, pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama i školama koje pohađaju njihova djeca te poticanje njihove etničke, vjerske, kulturne i jezične samosvijesti, radi očuvanja nacionalnog identiteta;

• promicanje povratka Hrvata iseljenika u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj te povratak mladih Hrvata u Republiku Hrvatsku radi daljnjeg školovanja, zapošljavanja i ostanka u Hrvatskoj;

• promicanje razvitka demografski opustjelih i gospodarski zaostalih područja u Republici Hrvatskoj;

• promicanje populacijske politike.

Projekti i programi Udruge Lijepa Naša godinama su veliki doprinos odgoju i obrazovanju za okoliš te obavještavanju i informiranju javnosti.

Nacionalni projekti Lijepe Naše

EKOLOŠKI KVIZ “LIJEPA NAŠA” je najveće ekološko natjecanje hrvatske mladeži koje se provodi već dvadeset i četvrtu godinu u organizaciji Lijepe Naše. Natjecanje se provodi u osnovnim i srednjim Eko-školama u RH, u pet županija BIH, u hrvatskim odjeljenjima u Vojvodini te hrvatskim školama u Mađarskoj.

DANI KRUHA - DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE obilježavat će se i ove godine, kao i prethodne dvadeset i četiri godine, u mjesecu listopadu, na razini vrtića, osnovnih i srednjih škola te grana Lijepe Naše u RH, županijama BIH koje su uključene u projekt te u hrvatskim odjeljenjima (školama) u Vojvodini i hrvatskim školama u Mađarskoj. Provedba ovog projekta ostvaruje se u suradnji s Katoličkom crkvom.

BIBLIOTEKA LIJEPA NAŠA - do sada su tiskane sljedeće knjige: Tlo znanstvo u zaštiti okoliša, Hrvatske baštinjene pasmine, Ionizirajuće zračenje u svakodnevici, Osnove prava okoliša, Šumsko drveće i grmlje jestivih plodova, Kemijska sredstva u poljoprivredi, Zaštićene i zaštite vrijedne biljke Samoborskog područja, Istarsko govedo, Uvod u globalnu ekologiju, Tla u Hrvatskoj, Odgovornost za život (zbornik), Taj divni božji svijet, Ionizirajuće zračenje, Baza podataka o hrvatskim tlima, Atlas sedimenata obalnog područja i otoka hrvatskog dijela Jadranskog mora, Geokemijska karakterizacija okoliša slivnog područja donje Neretve, Otok Krk – najbitnije značajke prirodnog okoliša, Istra-temeljne geološko-hidrološko-ekološke značajke, Balastne vode i druge. Knjige su namijenjene širem čitateljstvu kako bi zainteresirane upoznali s osnovnim problemima, zadacima i dostignućima s pojedinih područja zaštite prirode i okoliša.

Međunarodni programi Lijepe Naše

PLAVA ZASTAVA ZA PLAŽE I MARINE - najveći program zaštite okoliša, mora i obale, koji već trideset i dvije godinu simbolizira održivi turizam i razvoj obalnog područja u skladu s okolišem. Plava zastava se dodjeljuje plažama i marinama na kojima je zaštita okoliša prioritet u upravljanju lokacijama i na kojima se potiče skrb za okoliš i održivi razvoj. Ugled Plave zastave u turizmu i zaštiti okoliša razlogom je njezine traženosti među turističkim djelatnicima i privlačnosti za turiste pri izboru ljetovališta.

EKO-ŠKOLE su najpriznatiji model suvremenog odgoja i obrazovanja za okoliš. Zadaća je Eko-škola odgojiti mlade naraštaje osjetljivima na pitanja okoliša jer će upravo oni donositi odluke o razvoju društva u ovom stoljeću i ubuduće. Status Eko-škole je sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, a program odgoja i obrazovanja brigu za okoliš promiče u način življenja. U program Eko-škole u Republici Hrvatskoj do sada se aktivno uključilo preko 400 osnovnih i srednjih škola, dječjih vrtića i učeničkih domova. Udruga je do sada promovirala petnaest generacija međunarodnih Eko-škola u Hrvatskoj. U tijeku je priprema XVI. generacije.

ZELENI KLJUČ je također program FEE-e iz područja odgoja i obrazovanja za okoliš, a namijenjen je hotelima, motelima, hostelima, kampovima, restoranima, planinarskim domovima i drugim smještajnim kapacitetima u ugostiteljstvu i turizmu (agroturizmu). Znak zaštite okoliša u turizmu -Zeleni ključ dodjeljuje se smještajnim kapacitetima u turizmu kojima je zaštita okoliša glavni prioritet u upravljanju lokacijom i u kojima se potiče skrb za okoliš i održivi razvoj. Godine 2012. je Radisson Blue hotel iz Splita, kao prvi i jedini smještajni kapacitet u Hrvatskoj ponio ovo visoko međunarodno priznanje. Više informacija o udruzi potražite na: www.lijepa-nasa.hr


© 2016 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar