Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
Preventivna medicina
 
  God. 2. Br. 7 / 2015.
 
 
  Vezani sadržaji:Financijski teret hipertenzivnih bolesti ...  

BROJKE GOVORE

 

PROŠIRENOST BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA U GRADU ZAGREBU

 

 

 

Dr. sc. Marina Polić Vižintin, dr. med.,
Voditeljica Službe za javno zdravstvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

Bolesti srca i krvnih žila imaju veliko javnozdravstveno značenje koje je određeno sljedećim pokazateljima: vodeći su uzrok smrtnosti, pobola i nesposobnosti (poglavito kod starijih ljudi), kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju.

Prevencija ovih bolesti ima dva cilja: dodati život godinama i godine životu. Razna istraživanja sugeriraju da su incidencija i umiranje od bolesti srca i krvnih žila u starijoj dobi uvjetovani čimbenicima rizika u srednjoj životnoj dobi. U nekim zemljama je prisutan trend opadanja smrtnosti od ovih bolesti, što ukazuje da bi se i u našoj zemlji mogao smanjiti, naročito u mlađim dobnim skupina (do 64 godine). Iako uzroci ovih trendova još nisu sasvim razjašnjeni, velike razlike u mortalitetu od kardiovaskularnih bolesti među pojedinim zemljama predstavljaju javnozdravstveni izazov.

Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvožilnog sustava, a glavne kliničke manifestacije se mogu podijeliti na one koje zahvaćaju:

 • srce i srčani krvožilni sustav – koronarna (ishemična) bolest;
 • mozak i moždani krvožilni sustav – cerebrovaskularna bolest;
 • donje udove – okluzivna bolest perifernih arterija.

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u Zagrebu s 3.810 umrlih osoba i udjelom od 45,6% u ukupnom mortalitetu. Među deset vodećih pojedinačnih uzroka smrti u Zagrebu nalazi se pet dijagnostičkih podskupina/dijagnoza iz skupine kardiovaskularnih bolesti. Na vrhu se nalaze ishemične bolesti srca s udjelom od 18,5% u ukupnom mortalitetu i cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 11,2%. Na četvrtom mjestu su hipertenzivne bolesti (5,1%), na šestom ateroskleroza (3,7%), a na sedmom insuficijencija srca (3,0%) (tablica 1).

Tablica 1 – Deset vodećih uzroka smrti u 2013. godini: redoslijed, udio i stope na 100.000 stanovnika

Red. br. MKB – X. rev. Dijagnoza Broj Udio (%) Stopa

1.

I20 – I25

Ishemijske bolesti srca

1.549

18,53

196,07

2.

I60 – I69

Cerebrovaskularne bolesti

937

11,21

118,61

3.

C33 – C34

Zloćudna novotvorina traheje, bronha i pluća

509

6,09

64,43

4.

I10 – I13

Hipertenzivne bolesti

422

5,05

53,42

5.

C18 – C21

Zloćudna novotvorina debelog crijeva

367

4,39

46,45

6.

I70

Ateroskleroza

253

3,03

32,02

7.

I50

Insuficijencija srca

247

2,95

31,27

8.

J44

Kronična opstruktivna plućna bolest

245

2,93

31,01

9.

E10 – E14

Dijabetes melitus

222

2,66

28,10

10.

C50

Zloćudna novotvorina dojke

180

2,15

22,78

Prvih 10 uzroka

4.931

58,98

624,16

Ukupno

8.360

100,00

1.058,21

Izvor: Državni zavod za statistiku i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Odjel za bolničku zdravstvenu zaštitu

Analizirajući smrtnost od kardiovaskularnih bolesti prema dobi, vidimo da je 86,7% umrlih u dobi iznad 65 godina (78,3% muškaraca i 93,4% žena). Bolesti cirkulacijskog sustava su vodeće po broju hospitalizacija (odmah iza malignih neoplazmi), a u djelatnosti opće medicine nalaze se na trećem mjestu po broju evidentiranih bolesti i stanja (10,7%), odmah iza bolesti mišićno-koštanog sustava. Analiza po dobi pokazuje da, kako u muškaraca tako i u žena, stope hospitalizacija rastu s dobi, s tim da intenzivniji porast počinje od dobne skupine od 50 do 59 godina.

Prema pokazateljima izvanbolničke potrošnje lijekova, kardiovaskularni lijekovi čine polovicu od ukupno propisanih lijekova u Gradu Zagrebu.

Činjenica koja upućuje na poboljšanje zdravstvenih pokazatelja vezanih uz kardiovaskularne bolesti je pad standardizirane stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti za dobnu skupinu od 0 do 64 godine s 52,73/100.000 stanovnika u 2012. godini na 45,63/100.000 stanovnika u 2013. godini (tablica 2).

Također, bilježi se pad standardizirane stope smrtnosti od ishemične bolesti srca za dobnu skupinu od 0 do 64 godine s 21,7/100.000 stanovnika u 2012. godini na 21,6/100.000 stanovnika u 2013. godini (tablica 3). Dobno standardizirana stopa smrtnosti od cerebrovaskularne bolesti za dobnu skupinu od 0 do 64 godine također pada s 13,2/100.000 stanovnika u 2012. godini na 12,5/100.000 stanovnika u 2013. godini (tablica 4).

Tablica 2 – Standardizirane stope smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava za dobnu skupinu od 0 do 64 godina na 100.000 stanovnika u 2013. godini, usporedba s pojedinim europskim zemljama

Godina Zagreb Austrija Hrvatska Češka Mađarska Slovenija EU

2008.

70,18

30,56

72,68

63,93

108,84

40,32

46,96

2009.

61,37

31,39

67,1

61,23

104,31

36,69

45,35

2010.

61,22

31,57

63,25

60,31

102,35

35,18

43,41

2011.

54,87

29,90

59,77

59,97

98,64

-

42,28

2012.

52,73

-

60,77

57,23

92,86

-

-

2013.

45,63

-

-

-

-

-

-

Izvor: Državni zavod za statistiku; Indikatori „Zdravlje za sve“ SZO Regionalnoga ureda za Europu, ožujak 2015.; Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Odjel za bolničku zdravstvenu zaštitu

Tablica 3 – Standardizirane stope smrtnosti od ishemične bolesti srca za dobnu skupinu

od 0 do 64 godina na 100.000 stanovnika u 2013. godini, usporedba s pojedinim europskim zemljama

Godina Zagreb Austrija Hrvatska Češka Mađarska Slovenija EU

2008.

29,31

16,55

32,39

31,12

53,58

19,51

20,52

2009.

26,34

17,30

31,59

29,54

53,02

17,42

19,54

2010.

28,99

17,52

32,48

29,04

52,09

15,43

18,76

2011.

26,11

17,00

30,47

29,34

50,23

-

18,22

2012.

21,74

-

30,43

27,58

47,35

-

-

2013.

21,60

-

-

-

-

-

-

Izvor: Državni zavod za statistiku; Indikatori „Zdravlje za sve“ SZO Regionalnoga ureda za Europu, ožujak 2015.; Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Odjel za bolničku zdravstvenu zaštitu

Tablica 4 – Standardizirane stope smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti za dobnu skupinu od 0
do 64 godina na 100.000 stanovnika u 2013. godini, usporedba s pojedinim europskim zemljama

Godina Zagreb Austrija Hrvatska Češka Mađarska Slovenija EU

2008.

15,71

5,20

19,12

9,84

22,17

9,64

9,58

2009.

15,33

5,20

17,22

9,75

19,69

8,75

9,08

2010.

12,51

4,79

15,35

9,26

19,75

8,79

8,49

2011.

11,91

4,32

14,98

8,66

18,70

-

8,26

2012.

13,20

-

14,20

8,30

17,55

-

-

2013.

12,45

-

-

-

-

-

-

Izvor: Državni zavod za statistiku; Indikatori „Zdravlje za sve“ SZO Regionalnoga ureda za Europu, ožujak 2015.; Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Odjel za bolničku zdravstvenu zaštitu

Kako bi se smrtnost od kardiovaskularnih bolesti za dob do 65 godina nastavila smanjivati potrebno je poduzeti sve mjere prevencije, kako prema općoj populaciji, tako i prema rizičnim skupinama. Ciljna skupina sredovječnih ne predstavlja više jedini cilj, već su se preventivna mjerenja usredotočila na čitave zajednice, uključujući i stare. Stariji u svakom pogledu predstavljaju specifičnu populaciju s obzirom na demografsku i socijalnu situaciju. Fiziološke promjene i smanjeni funkcionalni kapaciteti starog organizma podjednako, kao i povećanu učestalost raznih bolesti, treba uzeti u obzir prilikom planiranja preventivnih programa.

Ateroskleroza je dugotrajan proces koji dovodi do različitih manifestacija. Čimbenici rizika kao što su prehrambene navike, nedovoljna tjelesna aktivnost, povišeni krvni tlak i pušenje, pokazuju svoj učinak uglavnom nakon nekoliko desetljeća.

Danas se smatra da je moguće reducirati oko 50% prijevremene smrtnosti i invalidnosti od kardiovaskularnih bolesti. Pri tom značajnu ulogu ima usvajanje zdravijeg načina življenja (nepušenje, pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost), koji smanjuje rizike pojavnosti povišenog krvnog tlaka i masnoća u krvi te šećernu bolest, a koji povećavaju rizik obolijevanja od bolesti srca i krvnih žila. Postoje čvrsti dokazi o učinkovitosti primarne i sekundarne prevencije u smanjenju stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija naglašava da se strategijom uravnotežene kombinacije populacijskog pristupa i pristupa rizičnim skupinama može postići učinkovit nadzor nad epidemijom kardiovaskularnih bolesti.

Stoga je nužno paralelno i kontinuirano provoditi:

Programe promicanja zdravlja čija je svrha usvajanje zdravih stilova života:

 • nepušenje;
 • pravilna prehrana;
 • redovita tjelesna aktivnost.

Programe prevencije čija je svrha rano otkrivanje i pravovremeno
liječenje oboljelih:

 • skrb za osobe pod povećanim rizikom (redoviti preventivni pregledi, savjetovanja);
 • rano otkrivanje bolesti (redovita kontrola krvnog tlaka, pozivanje u
  ordinacije obiteljske medicine), adekvatno liječenje;
 • rehabilitacija oboljelih.

U prevenciju kardiovaskularnih bolesti i promicanje zdravih stilova života moraju biti uključeni cjelokupno društvo, lokalna zajednica, zdravstvena djelatnost, civilne udruge te zdravstvena, gospodarska i okolišna politika na svim razinama počevši od najranijih dana.


  Vezani sadržaji:Financijski teret hipertenzivnih bolesti ...  
© 2015. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar