Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
Preventivna medicina
 
  God. 2. Br. 7 / 2015.
 
 
     

GraĐanske inicijative

Hrvatska kuća
srca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Škes, mag. educ. reh.

Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

Zaklada “Hrvatska kuća srca” je osnovana sa svrhom pomaganja u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, promicanja prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije, informiranja i educiranja građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika; radi trajne skrbi za napredak kardiološke znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te radi podrške educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

Osnovni ciljevi Zaklade su:

 • dobrovoljno financijsko i materijalno pomaganje u liječenju oboljelih od
  kardiovaskularnih bolesti;
 • promicanje prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije;
 • informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti
  njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju
  i liječenju čimbenika rizika;
 • podrška educiranju i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca,
  kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

Aktivnosti Zaklade „Hrvatska kuća srca“

Svjetski dan srca

Na inicijativu Svjetske kardiološke organizacije svake godine obilježava se i u Hrvatskoj Svjetski dan srca, 29. rujna, u organizaciji Zaklade „Hrvatska kuća srca“, Gradskog ureda za zdravstvo, Hrvatskog kardiološkog društva, Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Povodom tog dana organiziraju se preventivne i promotivne aktivnosti (npr. otkrivanje čimbenika rizika, dijeljenje edukacijskih materijala i savjetovanje građana, održavanje sportskih aktivnosti, demonstraciju pravilnog pripremanja hrane i sl.)

Hrvatski dani zdravlja srca

Krajem proljeća svake godine održavaju se Hrvatski dani zdravlja srca u organizaciji Zaklade „Hrvatska kuća srca“, Gradskog ureda za zdravstvo, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, a pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Automatski vanjski defibrilatori (AED)

Grad Zagreb je u prosincu 2012. godine pokrenuo projekt Prevencija iznenadne srčane smrti primjenom automatskih vanjskih defibrilatora (AED) na području Grada Zagreba.

Humanitarna akcija „Za mala srca Klaićeve“

Zaklada „Hrvatska kuća srca“ pokrenula je 25. svibnja 2013. godine humanitarnu akciju „Za mala srca Klaićeve“, a na prijedlog studenata okupljenih u grupu promicanja i zaštitu prava pacijenata Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu.

162 stube

Tradicionalna utrka Medicinskog fakulteta „162 stube“, u organizaciji Sportske udruge studenata medicine SportMEF-a i Studentskog zbora održava se s ciljem promocije zdravlja i sporta kao prevencije kardiovaskularnih, ali i drugih bolesti i iniciranja kretanja kao jednog od osnovnih čimbenika zdravlja.

 

Oživi me

Kampanju naziva „OŽIVI ME“ pokrenuta je kako bi se osvijestilo hrvatsku javnost o važnosti poznavanja postupaka oživljavanja, po uzoru na kampanje pokrenute u državama diljem svijeta.

 
 

Organizacija stručnih skupova i radionica

Promidžbeni i edukativni materijali, plakati, letci

 

Karta AVD uređaja u Hrvatskoj

Objavljena je nova interaktivna karta automatskih vanjskih defibrilatora (AVD) koja obuhvaća područje cijele Republike Hrvatske:
http://www.zaklada-hks.hr/index.php/avd-karta-hrvatske

 
 

Zaklada Hrvatska kuća srca osnovana je u Zagrebu 2008. godine Ugovorom između Grada Zagreba i Hrvatskog kardiološkog društva, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5/II. Javno djelovanje Zaklade je započelo 17. travnja 2012. godine.

Više o Zakladi i aktivnostima Zaklade potražite na http://www.zaklada-hks.hr.

 
     
© 2015. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar