Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 3. Br. 9 / 2016.
 
 
 

ČUVARI ZDRAVLJA

Preporuke za odabir i kupovinu zdravstveno sigurne hrane

Ako se želimo ukusno i zdravo hraniti, moramo biti upoznati s nekim osnovnim pravilima prilikom odabira namirnica. Znamo da su bakterije najvažniji uzročnici kvarenja hrane. Određena količina bakterija prisutna je u gotovo svakoj hrani, a posebno u svježoj. Ispravnim čuvanjem i odgovarajućom pripremom hrane ....

 

 

 

Ispitivanje prisutnosti alergena u hrani – celer

 

Pretpostavlja se da između 2 i 6% svjetske populacije pati od alergije na hranu te da će čak 25% populacije u svom životu imati neki oblik kliničke reakcije na hranu. Broj oboljelih od alergija je u porastu, a alergije su učestalije u razvijenim zemljama, kod mlađe populacije te gradskog stanovništva.

 

 
 
  zdravlje; hrana

Kako spriječiti trovanje hranom?

 

Radi sprječavanja trovanja hranom važna je higijenska priprema hrane. Trovanje hranom može uzrokovati teže slučajeve bolesti ili čak smrt, a posebno u djece ili starijih ljudi. Uzročnici trovanja hranom mogu se lagano proširiti s nečistih ruku, pribora, posuđa, površina, mogu preživjeti u namirnicama koje nisu pravilno termički obrađene ili se umnažati u namirnicama ostavljenim na ...

 

 

 
© 2016 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar