Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 3. Br. 9 / 2016.
 
 
 

Publicistika

 

Povezani

 

Knjiga Povezani govori o moći društvenih veza i načinima na koji one utječu na naše živote s velikim naglaskom i na naše zdravlje. Čovjek postoji kao pojedinac, ali teško se može reći da postoji izvan konteksta društvene mreže koja ima puno veći utjecaj nego što se to na prvi pogled ...

 

 

 

Sportska prehrana

 

Pravilna prehrana iznimno je važan čimbenik pri postizanju vrhunskih rezultata sportaša. Kako bi postigli taj cilj, sportaši imaju posebne režime, vezano uz tempo i jačinu treninga ili uz prehranu koja je iznimno važna za svakog vrhunskog sportaša. Sama zdrava prehrana ne može jamčiti sportski uspjeh, ali zato neodgovarajući režim prehrane šteti sportaševu programu treniranja i može ograničiti njegovu maksimalnu sposobnost ....

 

© 2016 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar