Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. VII Br. 16 / 2020.
 
 
 

 

 

 


Prevencija arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

U nastanku arterijske hipertenzije smatra se da podjednak utjecaj imaju genetski i okolišni čimbenici. Genetska predispozicija doći će do izražaja u okolini koja potiče i podupire razvoj bolesti (1).

U dosadašnjim istraživanjima u Hrvatskoj, hipertenzivne vrijednosti arterijskoga tlaka zabilježene su u 12,2% djece u prvom razredu osnovne škole, 12,6% adolescenata u osmom razredu osnovne škole i u 14,5% adolescenata u trećem razredu srednje škole (2, 3).

Rezultati dosadašnjih longitudinalnih istraživanja pokazali su postojanje fenomena "tracking - a" ili zadržavanja povišenoga arterijskog tlaka od djetinjstva do odrasle dobi (4) i, kao posljedicu, oštećenje ciljnih organa već u djetinjstvu i mladosti, kao što su hipertrofija lijeve klijetke i zadebljanje stijenke karotidnih arterija (5, 6). Pojedina istraživanja ukazuju i na povezanost primarne hipertenzije i neurokognitivnih poteškoća koje se u školske djece mogu očitovati kao teškoće učenja sa ili bez poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) (7).

Kroz rad Službe za školsku i adolescentnu medicinu moguće je otkriti, uputiti na obradu i pratiti učinak preventivnih i terapijskih učinaka na djecu s povišenim arterijskim tlakom i drugim čimbenicima rizika za srčano-žilne bolesti (8). Škola predstavlja pogodno mjesto za provedbu probira i preventivnih i intervencijskih programa, gdje je moguće obuhvatiti i pratiti veliki broj djece, u kojih još nije završio rast i razvoj i štetne navike i ponašanja još nisu usvojene (9).

S ciljem smanjenja obolijevanja od srčano-žilnih bolesti u odrasloj dobi, povišene vrijednosti arterijskoga tlaka potrebno je otkriti i liječiti već u djetinjstvu i adolescenciji, a za pomoć u svakodnevnom radu liječnici školske i adolescentne medicine koriste smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata (10).


Vera Musil [1,2], Vesna Jureša [1,2]
[1] Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
f2] Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Služba za školsku i adolescentnu medicinu


Literatura:
1. Klimentidis YC, Dulin - Keita A, Casazza K, Willig AL, Allison DB, Fernandez JR. Genetic admixture, social -
behavioural factors and body composition are associated with blood pressure differently by racial – ethnic group
among children. J Hum Hypertens. 2012;26:98-107.
2. Jureša V, Musil V, Kujundžic Tiljak M. Growth Charts for Croatian School Children and Secular Trends in Past
Twenty Years. Coll antropol. 2012;36:47-58.
3. Musil V. Čimbenici rizika povišenoga arterijskoga tlaka u školske djece i mladih [disertacija]. Zagreb: Sveucilište u Zagrebu, Medicinski fakultet; 2014.
4. Bao W, Threefoot SA, Srinivasan SR, Berenson GS. Essential hypertension predicted by tracking of elevated
blood pressure from childhood to adulthood: the Bogalusa Heart Study. Am J Hypertens. 1995;8:657-65.
5. Richey PA, Disessa TG, Somes GW, Alpert BS, Jones DP. Left ventricular geometry in children and adolescents with primary hypertension. Am J Hypertens 2010;23:24-9.
6. Lande MB, Carson NL, Roy J, Meagher CC. Effects of childhood primary hypertension on carotid intima media
thickness: a matched controlled study. Hypertension 2006;48:40-4.
7. Adams HR, Szilagyi PG, Gebhardt L, Lande MB. Learning and attention problems among children with pediatric
primary hypertension. Pediatrics 2010;126:e1425-9.
8. Jureša V, Posavec M, Perković N, Tičinović A. Uloga školskog liječnika u prevenciji srčanožilnih bolesti u
školske djece i mladih. Medix 2004;56/57:109-12.
9. Hayman LL, Williams CL, Daniels SR i sur. Cardiovascular health promotion in the schools: a statement for
health and education professionals and child health advocates from the committee on AHOY of the Council on
Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association. Circulation 2004;110:2266-75.
10. Herceg-Čavrak V, Šarić D, Kniewald H i sur. Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata. Medix. 2019;138(1):5-50.

© 2020 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar