Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. VII Br. 16 / 2020.
 
 
 

 

 

 


Uzimanje lijekova u starijoj životnoj dobi

Optimiziranje terapije vrlo je važan dio u skrbi starijih osoba. Propisivanje lijekova je složen proces koji uključuje: donošenje odluke da je lijek potreban, odabir pravog lijeka, određivanje doze i vremena uzimanja lijeka, kontrolu djelotvornosti i sigurnosti terapije, edukaciju bolesnika o mogućim nuspojavama te informiranje bolesnika o stanjima u kojima je potrebno potražiti savjet liječnika ili ljekarnika.

Prilikom propisivanja lijekova starijim osobama, posebna se pažnja mora posvetiti određivanju doze lijeka. Kod starijih osoba smanjuje se količina vode u organizmu. Budući da se mnogi lijekovi otapaju u vodi, zbog smanjene količine vode u organizmu takvi će lijekovi postizati više koncentracije u starijih osoba. Funkcija bubrega kod starijih osoba slabi te se lijekovi sporije izlučuju putem mokraće. Funkcija jetre je također smanjena te se lijekovi sporije metaboliziraju. Zbog svega navedenog mnogi se lijekovi dulje zadržavaju u organizmu starijih osoba te je potrebno propisivati niže pojedinačne doze ili smanjiti broj doza.

Starije osobe boluju od više bolesti, liječe se kod različitih specijalista, što rezultira time da koriste veći broj lijekova. Politerapija označava istodobno, svrsishodno uzimanje više lijekova, dok polipragmazija ima negativno značenje i odnosi se na istodobno neracionalno, nesvrsishodno uzimanje ili propisivanje više lijekova. Kada bolesnik istodobno uzima više lijekova veći je rizik od razvoja nuspojava. Često se simptomi nuspojave tretiraju kao nova bolest ili se objašnjavaju samim procesom starenja, što rezultira propisivačkom kaskadom – propisivanjem dodatnog lijeka, umjesto ukidanjem lijeka odgovornog za nuspojavu. Prilikom propisivanja lijekova osobama starije životne dobi uglavnom se vodi računa o tome da se ne propisuje previše lijekova, ali također treba voditi računa i o tome da se ne dogodi da se izostave lijekovi koji su bolesniku potrebni.

Kada se istodobno uzima više lijekova, povećava se mogućnost pojave interakcija. Interakcije lijekova su promjene učinka jednog lijeka zbog istodobnog uzimanja nekog drugog lijeka. Interakcije lijekova većinom su neželjene i štetne. Može doći do smanjenja djelotvornosti lijeka ili do pojačanog učinka lijeka što može dovesti i do toksičnog djelovanja lijeka. Ne stupaju samo lijekovi međusobno u interakcije, već lijekovi mogu stupati u interakcije s hranom i dodacima prehrani. Starije osobe često ne uzimaju samo lijekove koje im je propisao liječnik, nego i lijekove koji su u slobodnoj prodaji te dodatke prehrani. Na primjer varfarin, lijek koji se koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka ne preporučuje se uzimati istodobno s ginkgom jer i ginkgo djeluje na zgrušavanje krvi.

Upute za uzimanje lijekova starijim osobama moraju biti jasne kako se ne bi dogodilo da osoba uzima lijekove na neispravan način.


Martina Bago, mag. pharm.


LITERATURA:

  1. https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults
  2. http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-za-pacijente/lijekovi/lijekovi-u-starijoj-dobi
  3. Uputa o lijeku Martefarin tablete
© 2020 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar