Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. VII Br. 16 / 2020.
 
 
 

 

 

 


Excel i automatizacija obrade podataka

Podatak, informacija, baza podataka
Baza podataka je organizirana te međusobno povezana skupina podataka. Općenito, podatak je neobrađena činjenica koja može postojati u bilo kojem obliku (tekst, slika, zvuk itd.), koja sama za sebe nema nikakvo značenje.

INFORMACIJA

Podatak 1

Podatak 2

Podatak 3

Podatak 4

Cipele

koštaju

400

kn

Tablica 1: Informacija i podaci

U Tablici 1 – primjerice - "400" je podatak i sam za sebe nema nikakvo značenje. Ipak, niz povezanih podataka tvori informaciju "Cipele koštaju 400 kn".
Izvor: "Modeliranje i administracija baza podataka – nastavni materijal", Ž. Kovačević, 2017.

Excel i automatizacija obrade podataka
Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka (program koji služi za izradu složenijih baza podataka je Microsoft Access).
Wikipedia:https://hr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel

 

Grad Zagreb

Svega

Muškarci

Žene

Ukupno

804507

377427

427080

 0-4

41503

21243

20260

 5-9

42611

21964

20647

10-14

37037

18970

18067

15-19

35808

18445

17363

20-24

43401

22214

21187

25-29

50014

24533

25481

30-34

60989

29427

31562

35-39

66945

32924

34021

40-44

59965

29403

30562

45-49

55278

26625

28653

50-54

52902

25198

27704

55-59

51670

23320

28350

60-64

52331

23094

29237

65-69

47715

20390

27325

70-74

35154

13845

21309

75-79

31686

12405

19281

80-84

22735

8418

14317

85 i više

16763

5009

11754

Nepoznato

-

-

-

Tablica 2: Procjena stanovništva za 2018. godinu, Grad Zagreb
Izvor: DZS

Jedna od odlika Microsoft Excela jest mogućnost kreiranja predloška u kojem je unaprijed definirana lokacija ulaznih podataka i polje prikaza rezultata. Kao primjer korištenja predloška obradit ćemo javno dostupne podatke DZS-a – procjenu stanovništva po spolu i dobnim skupinama za 2018. godinu (Tablica 2.) iz koje ćemo izvaditi podatke o osobama starije dobi prema unaprijed definiranim dobnim skupinama:

[65-74] I [75-84] I [85+] I [65+]

Rad sa predlošcima temelji se na pretpostavci da će pojedina informacija biti na točno određenom mjestu.

Ovaj će predložak funkcionirati samo u tablicama koje podatak "Ukupno" imaju pohranjen u ćeliji A5 (Slika1).

Slika 1:Microsoft Excel - ćelija A5

Formule korištene u ovom primjeru nalaze se u Tablici 3.


Podaci o osobama starije dobi prema dobnim skupinama

Dobna skupina

Muškarci

Žene

Ukupno

65-74

=SUM(C19:C20)

=SUM(D19:D20)

=SUM(B19:B20)

75-84

=SUM(C21:C22)

=SUM(D21:D22)

=SUM(B21:B22)

85+

=C23

=D23

=B23

65+

=SUM(C19:C23)

=SUM(D19:D23)

=SUM(B19:B23)

Postotak u odnosu na ukupno stanovništvo Grada Zagreba

Dobna skupina

Muškarci

Žene

Ukupno

65-74

=TEXT(SUM(C19:C20)/B5;"0%")

=TEXT(SUM(D19:D20)/B5;"0%")

=TEXT(SUM(B19:B20)/B5;"0%")

75-84

=TEXT(SUM(C21:C22)/B5;"0%")

=TEXT(SUM(D21:D22)/B5;"0%")

=TEXT(SUM(B21:B22)/B5;"0%")

85+

=TEXT(C23/B5;"0%")

=TEXT(D23/B5;"0%")

=TEXT(B23/B5;"0%")

65+

=TEXT(SUM(C19:C23)/B5;"0%")

=TEXT(SUM(D19:D23)/B5;"0%")

=TEXT(SUM(B19:B23)/B5;"0%")

Tablica 3:Prikaz predloška sa formulama

Rezultati obrade prikazani su na Slici 2. (Obrađeni podaci - Procjena stanovništva za 2018. godinu, Grad Zagreb)

Slika 2: Obrađeni podaci - Procjena stanovništva za 2018. godinu, Grad Zagreb

Prednost obrade podataka sa predloškom jest smanjenje faktora ljudske pogreške pri obradi podataka i ubrzanje obrade podataka.


Ante Nakic, ing. informatike

© 2020 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar