Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 4. Br. 11 / 2017.
 
 
 
 

GraĐanske inicijative

 

Sportska rekreacija

 

 

 

Dobrobiti tjelesne aktivnosti čine je izrazito važnim čimbenikom unapređenja zdravlja. Uz zdravstvenu, tjelesna aktivnost ima i dokazane značajne psihološke, društvene, ekološke i ekonomske dobrobiti. Stoga bi briga o uključivanju ...

 

 

GraĐanske inicijative

 

 

Društvo za športsku rekreaciju "Trnje"

Društvo za Športsku rekreaciju Trnje utemeljeno je 1958. godine, a pod današnjim imenom radi od 1991. godine. Športsko rekreacijski centar Trnje smješten je u samom srcu Zagreba ...

 

 
 
© 2017 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar