Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 4. Br. 11 / 2017.
 
 
 

zdravstvena ekologija

 

 

Kretanje i okoliš: Vode za sport i rekreaciju - utjecaj na zdravlje

 

 

Gordana Bach, dipl. san. ing.,
Bruno Cvetković, dipl. san. ing

Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

 

Voda nam nije samo nužno potrebna za važne funkcije unutar organizma, ona nam može pružiti i radost življenja. Vode za sport i rekreaciju predstavljaju dragocjenu oazu koja u prebrzom tempu života pruža trenutke opuštanja, razonode i rekreacije.

Bazenima je na primjer, neovisno od kakvog su materijala građeni, koje su veličine, oblika i namjene, zajednička voda i to zdravstveno ispravna voda kao glavni preduvjet vrhunskog užitka. Vode za sport i rekreaciju moraju odgovarati higijenskim uvjetima, tj. moraju pružiti kupačima ugodnu i po zdravlje bezopasnu okolinu. Voda mora biti čista, bistra, bez boje, ne smije sadržavati toksične i nadražujuće tvari niti mikroorganizme koji mogu izazvati akutno oboljenje ili na neki način doprinijeti oboljenju kupača. To je posebno važno za rizične skupine kupača poput djece. Djeca su pogotovo podložna infekciji, s obzirom na način koji provode vrijeme uz vodu (igranje u plićaku gdje je voda po pravilu zagađenija, uz gutanje vode, igranje na obali uz samu vodu gdje je tlo zagađenije, stavljanjem prljavih prstiju u usta i slično). Uzročnici prisutni u vodi mogu dospjeti u ljudski organizam ne samo putem probavnog sustava (gutanjem, zagrcavanjem), nego i na druge načine koji se često previđaju: dišnim sustavom (udisanjem kapljica ili aerosola) ili direktno kroz oštećenu kožu. Intaktna (neoštećena) koža je naš najveći i vrlo važan obrambeni organ. Rane, ogrebotine, ali i nepravilno održavano mjesto piercinga, koža neposredno nakon depilacije ili npr. lokalna infekcija kože poput upaljenog prišta, radi moguće prisutnosti oku nevidljivih oštećenja (mikrolezija) povećavaju mogućnost ulaza patogenih čimbenika.

Koji su simptomi koji se mogu javiti kao posljedica izloženosti štetnim čimbenicima iz neispravne vode u kojoj se kupamo?

  • Najčešći su simptomi od strane probavnog sustava poput proljeva, povraćanja i mučnine.
  • Mogu se pojaviti i nespecifični simptomi od strane gornjih dišnih puteva (grlobolja, sekret iz nosa, oka, u djece upala uha).
  • Svrbež ili crvenilo kože (kao posljedica kontakta s toksinima radi pretjeranog cvjetanja algi ili parazita iz životinja, poput ptica).
  • Često se ovi nespecifični simptomi, ne povezuju s mogućim štetnim čimbenikom iz vode, već se pripisuju izlaganju suncu, nekorištenju zaštitnih sredstava ili alergijskoj reakciji radi međudjelovanja kreme i sunca.
  • Učestalo je neprepoznavanje povezanosti prisutnih simptoma s izloženosti neispravnoj vodi za kupanje od strane osoba sa simptomima, ali često i samih liječnika koji pružaju primarni savjet. Stoga je detaljan razgovor pacijenta i liječnika ključan faktor za pravilno postavljanje dijagnoze.

Voda kao siguran okoliš

Bez obzira na vrstu vode za rekreaciju (zatvorenu bazensku ili otvorenu površinsku poput jezera ili mora), okoliš vode za rekreaciju potrebno je održavati. Potrebna je kontinuirana kontrola i pisana dokumentacija od strane osoba zaduženih za održavanje. Održavanje osobne higijene (tuširanje prije i nakon kupanja) te higijene odjeće za kupanje i okoline kupališta, poput pravilnog odlaganja otpada i poštivanje preporuka za kupače, vrlo je važno. Kupaći kostimi tako mogu doprinijeti utjecaju na onečišćenje voda za sport i rekreaciju. Vrlo je važna i redovita laboratorijska kontrola (monitoring) kemijskih i mikrobioloških parametara u vodi radi praćenja ključnih indikatora, pravovremene preporuke mjera i sprječavanja mogućih rizika.

Postoje razne opasnosti s kojima se susrećemo pri korištenju voda za sport i rekreaciju:
- fizikalne (najčešće su utapanja i ozljede kralježnice);
- mikrobiološke (infekcije dišnog, probavnog sustava ili kože i sluznica uzorkovane bakterijama);
- kemijske (izlaganje djelovanju kemikalija, npr. iritacija očiju i sluznice, povećano opterećenje nekom kemijskom spoju i odgođeni utjecaj na razvoj nekih kroničnih stanja).

Vode za rekreaciju mogu biti onečišćene iz brojnih izvora kao što su: komunalne otpadne vode, otpadni tokovi industrije, intenzivno stočarstvo, komunalni otpad, sami korisnici voda i zona za rekreaciju, kućni ljubimci i dr.

„Cvjetanje“ algi
U zatvorenim zaljevima, plitkim jezerima, u ravničarskim rijekama (pogotovo u umjetnim jezerima koja se stvaraju ispred brana na rijekama), ostvaruju se često povoljni uvjeti za rast tj. „cvjetanje” algi. Vrlo je važno pravovremeno obavijestiti putem medija, mrežnih stranica i pisanim putem kroz obavijesti na oglasnim pločama o potencijalnim opasnostima kupanja i rekreacije. Druga mjera je podizanje kvalitete vode. Da bi se spriječilo stvaranje pogodnih uvjeta za cvjetanje algi, preporučuje se utvrđivanje glavnih kritičnih točaka, tj. utjecaja sunca, stagnacije vode i izvora hranjivih čimbenika (poput slijevanja slijevnih i otpadnih voda) koji pogoduju cvjetanju i provedba mjera za smanjenje ili sprječavanje cvjetanja. Klimatske promjene imat će mogući negativan doprinos na učestalost i opseg problema cvjetanja algi.

Zaključak
Kako za sve bolesti, tako i za one potaknute nekim čimbenikom iz okoliša, potrebno je kontinuirano promovirati preventivni pristup. Negativan utjecaj na zdravlje, radi neispravnog održavanja ili praćenja bazena i kupališta, moguće je spriječiti. Preventivne kontrole sprečavaju mogući nepotrebni škodljiv utjecaj na zdravlje i nepotrebne troškove u održavanju bazena i kupališta. Uredni rezultati analiza dokaz su sustavnog nadzora i ispravnog vođenja procesa održavanja voda za sport i rekreaciju. Isto je posebno važno ako su korisnici osjetljivije skupine poput djece ili osoba s kroničnim kožnim, plućnim ili drugim bolestima, koja imaju veću mogućnost razvoja simptoma radi neispravnih pokazatelja u vodi.

Zdravstveno ispravna voda za kupanje je jedan od prioriteta u sprečavanju bolesti koje se prenose vodom, a kultura i samodisciplina kupača važni su čimbenici u održavanju sigurnosti.


Izvor:
Preporuke NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ građanima tijekom kupališne sezone dostupne su na internetskim stranicama http://www.stampar.hr/hr/preporuke-gradanima-tijekom-kupalisne-sezone
Dyck R, Sadiq R, Rodriguez MJ, Simard S, Tardif R Trihalomethane exposures in indoor swimming pools: A level III fugacity model. Water Research 2011;45,5084-5098.
US EPA. Nutrient Pollution - Harmful Algal Blooms. Dostupno na: https://www.epa.gov/nutrientpollution/harmful-algal-blooms

© 2017 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar