Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
 
  Vezani sadržaji:Izvješće o provedbi nacionalne strategije..|Oralno zdravlje  

Brojke govore

Namjerni pobačaj - abortus u adolescentnoj
dobi

 

 

Andrija Mišo Damić, dr. med.,

Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"


Abortus (od aboriri: propasti, umrijeti) u nas još zvan pobačaj ili pometnuće, medicinski je naziv za odstranjenje ploda iz maternice prije isteka 28. tjedna trudnoće, a prema njezinu trajanju, dijeli se na rani (do 16. tjedna) i kasni (od 17. do 28. tjedna).

Iako većina suvremenih država dopušta prekid trudnoće te pravo žene na izbor, zbog zdravstvenog rizika i moralnih tj. etičkih rasprava koje izaziva, treba mu pribjeći tek kada ne postoji niti jedno drugo rješenje ili je u interesu zdravlja i života trudnice. Osobitu opasnost predstavlja nezakoniti abortus, česta pojava u nerazvijenim i siromašnim zemljama, koji je vrlo čest uzrok (20-30%) maternalnog mortaliteta.

Osobit je društveni zadatak smanjivanja maloljetničkih trudnoća pa je prevencija izrazito važna za kvalitetniji spolni život mladih.

Pobačaj u adolescentica (od lat. adolescentia: mladost) osobito je osjetljiva tema. U nekim razvijenim državama (društvima), primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se godišnje izvede gotovo 1,2 milijuna pobačaja, više od polovice odnosi se na pobačaje adolescentica. U mladih Amerikanki, čak je 80% trudnoća neplanirano. U Europi je učestalost manja, posebice u djevojaka koje koriste pouzdanu kontracepcijsku metodu (najčešće kondom ili kontracepcijsku pilulu). Općenito se može reći da što je korištenje neke od metoda sigurne kontracepcije u pojedinom društvu učestalije, pobačaja je manje.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar,od 2009. do 2011. godine u Gradu Zagrebu primjetno je opadanje pobačaja u adolescentica.

 
Godina Dob Izvršeni pobačaji
2009 0-14 1
15-16 12
17-19 112
2010

0-14

2
15-16 10

17-19

79
2011

0-14

1

15-16

12

17-19

72

 

Ovaj se pad pobačaja, najviše uočljiv u dobnoj skupini između 17 i 19 godina, može pripisati kvalitetnijoj edukaciji u primjeni kontracepcijskih metoda te općenito kvalitetnijem spolnom obrazovanju. Podaci navedeni u tablici odnose se na prekide trudnoća u zagrebačkim bolnicama, Odjelima za ginekologiju i porodiljstvo.

Nije moguće dobiti podatke o tzv. „sivoj zoni“, tj. eventualnim nezakonito izvedenim pobačajima (gotovo se uvijek obavljaju u nesteriliziranim, medicinski neprihvatljivim uvjetima).

Iako u nekim slučajevima postoji indikacija za pobačajem, npr. ukoliko plod ima mane nespojive s normalnim životom (eugenička indikacija) ili je trudnoća posljedica spolnog delikta, poput silovanja, rodoskvrnuća ili obljube maloljetne ili nemoćne osobe (etička indikacija), medicinska struka, kao i Svjetska zdravstvena organizacija, nastoje promicati bolju i kvalitetniju edukaciju mladih o spolnom životu, metodama kontracepcije te zaštiti spolno prenosivih bolesti. Osobit je društveni zadatak smanjivanja maloljetničkih trudnoća pa je prevencija izrazito važna za kvalitetniji spolni život mladih.


Vezani sadržaji:Izvješće o provedbi nacionalne strategije..|Oralno zdravlje
© 2012 Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr