Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
 
 

farmakoterapija

PONAŠANJE KRONIČNIH BOLESNIKA PREMA PROPISANOJ TERAPIJI

 

Prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr.  med.,

Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

 

Ustrajnost pacijenata prema propisanom liječenju je temeljni čimbenik uspješnog liječenja, a pokazuje u kojoj se mjeri ponašanje pacijenta podudara s preporukama liječnika o uzimanju lijekova, uputama o zdravom životu ili drugom prihvatljivom ponašanju. Otkrivanje i primjena novih lijekova su važni događaji koji bitno unapređuju medicinu, ali opet ovise o ključnom pitanju: uzimaju li pacijenti u stvarnosti lijekove kako je propisano na receptu. Američki stručnjak na području lijekova Haynes je još prije dvadeset godina postavio sljedeću tezu: ponašanje pacijenta prema propisanoj medikaciji je važnije za uspješno liječenje od primjene novih lijekova. Svjetska zdravstvena organizacija je prije deset godina ponovno u središte pozornosti postavila pitanje čimbenika koji su odgovorni za neustrajnost pacijenata prema medikaciji, osobito onih koji boluju od kroničnih bolesti.

Osim pojma ustrajnost-neustrajnost prema medikaciji, u stručnoj javnosti se rabe još neki nazivi koji opisuju istu pojavu: suradljivost, suradnja pacijenta, pridržavanje uputa o uzimanju lijekova, adherencija (pristajanje) prema terapiji. U svojoj publikaciji posvećenoj rizicima i razlozima pacijentove neustrajnosti, Svjetska zdravstvena organizacija predložila je da se adherencija definira kao stupanj pacijentovog pridržavanja dogovora o provođenju liječenja. Dakle, pacijentova se odgovornost postavlja na razinu doktorove, a preporuka o liječenju, vrsti lijeka, načinu uzimanja, dozama, rezultat je dogovora između doktora i pacijenta. Istraživanja su pokazala da čitav niz različitih čimbenika može u različitom stupnju utjecati na pacijentovu ustrajnost prema medikaciji: socioekonomski čimbenici (npr. dob, spol, zaposlenost, obiteljski status), funkcioniranje zdravstvenog sustava (npr. stupanj educiranosti zdravstvenih radnika o važnosti ustrajanja pacijenata prema propisanoj terapiji, dogovaranje doktora i pacijenata o terapiji, cijena lijeka i njegov status na listi zdravstvenog osiguranja), opće zdravstveno stanje pacijenta (npr. mentalne smetnje, invalidnost, prisutnost više kroničnih bolesti u isto vrijeme), čimbenici povezani s lijekom (npr. uzimanje više lijekova u isto vrijeme, nuspojave lijekova, dostupnost propisanog lijeka) te čimbenici koji proizlaze iz osobnosti samog pacijenta (npr. osobni stav pacijenta o lijekovima i liječenju, strah od pomisli da lijekovi izazivaju ovisnost ili da su otrovni, psihofizičko stanje pacijenta, ovisnost o alkoholu, fizička aktivnost itd).

Istraživanja su pokazala da na području Europske Unije godišnje umire oko 200 tisuća ljudi zbog neuzimanja ili nepravilnog uzimanja terapije koja im je propisana. Neustrajanost pacijenata prema propisanoj terapiji godišnje košta oko 125 milijardi eura, koliko košta liječenje komplikacija kroničnih bolesti zbog neadekvatne terapije, odnosno uzimanja lijekova. Prema različitim istraživanjima, pokazano je da se oko 30-70% pacijenata koji pate od astme ne pridržava liječničkih uputa o liječenju. Samo 28% oboljelih od dijabetesa tipa II ima potpunu kontrolu nad svojom bolesti, unatoč propisanoj medikaciji. Prema istraživanju pod nazivom CODE-2 (Troškovi dijabetesa tipa II. u Europi), ukupni troškovi liječenja za 10 milijuna ljudi koji pate od dijabetesa tipa II. u ispitivanim zemljama iznose 29 milijardi američkih dolara, što predstavlja oko 5% ukupne potrošnje lijekova u svakoj ispitanoj zemlji. Samo jedna trećina od te sume je opravdala korist !

Lijekovi su bitno doprinijeli boljoj kontroli i sprečavanju bolesti, produljenju životnog vijeka čovjeka, poboljšanju kvalitete života kroničnih bolesnika. S druge strane, točna je činjenica da lijekovi mogu biti štetni ako se nepravilno primjenjuju, krivo propisuju ili kao kemijske tvari sudjeluju u nepredvidljivim interakcijama u ljudskom organizmu. Još je slavni kemičar iz srednjeg vijeka Paracelsus rekao: Svaka tvar može biti otrov, sve ovisi o dozi.

Prije nego li se lijekovi počnu primjenjivati u općoj populaciji pacijenata, podvrgnuti su detaljnim ispitivanjima koja u prosjeku traju 10 do 14 godina, ovisno o pojedinoj tvari. Tijekom kliničkih ispitivanja ustanovi se njihova učinkovitost u pojedinim indikacijskim područjuma, djelotvorne doze, nuspojave i interakcije i započinje njihova primjena u medicinskoj praksi. Lijekovi djeluju ako su uzeti na način kako je to propisano od strane liječnika, što znači, u djelotvornoj dozi, kroz dovoljno dugo (propisano) vremensko razdoblje. Ukoliko se uzimaju u manjoj dozi od propisane i kroz kraće vremensko razdoblje od propisanog, učinak lijeka je nedovoljan ili posve izostaje, odnosno uzima li se lijek u većoj dozi od propisane ili dulje vrijeme, nego je to potrebno, štetne posljedice mogu biti brojne.

Štetne posljedice, odnosno nuspojave mogu se očitovati na gotovo svim organskim sustavima: pojave alergijskih reakcija, glavobolje, poremećaji probavnog sustava (žgaravica, napuhavanje, mučnina, poremećaji jetre i bubrega). Tako se, na primjer, pri neadekvatnoj terapiji antibioticima, povećava opasnost od stvaranja bakterijske rezistencije, a pri dugotrajnom i nekontroliranom uzimanju benzodiazepina javlja se opasnost od stvaranja ovisnosti.

S druge pak strane, nema dvojbe da pravilno uzimanje adekvatnog lijeka dovodi do boljeg općeg stanja bolesnika. Već spomenuta publikacija Svjetske zdravstvene organizacije: Adherencija prema dugotrajnoj terapiji, donosi informaciju da je ustrajnost kroničnih bolesnika prema medikaciji oko 50%. To znači da svega polovica bolesnika uzima lijekove u dozama kako su propisane. Referentni centar za farmakoepidemiologiju je tijekom 2008. godine proveo istraživanje ponašanja pacijenata prema dugotrajnoj terapiji na uzorku kroničnih bolesnika u Zagrebu. Rezultat je bio sličan onom u ostalom dijelu Europe, svega 41,7% kroničnih bolesnika uzima terapiju kako je propisano.

Tablica 1. Raspodjela ustrajnih i neustrajnih kroničnih bolesnika u Zagrebu

  Ustrajni pacijenti Neustrajni pacijenti Ukupni pacijenti
Broj pacijenata

Udio

pacijenata (%)

Broj pacijenata

Udio

pacijenata (%)

Udio pacijenata

Udio

pacijenata (%)

Svi ispitanici 265 41,7 370 58,3 635 100.0

 

Kada smo iste bolesnike testirali na prisutnost različitih simptoma, koji se općenito opisuju i karakteristični su za bolesna stanja, dobili smo nedvojbeni podatak da pacijenti koji su ustrajni prema medikaciji imaju značajno manje zdravstvenih tegoba od neustrajnih pacijenata. Dakle lijekovi su djelotvorni i pomažu pacijentima da se bolje osjećaju.

 

Tablica 2. Raspodjela simptoma bolesti kod ustrajnih i neustrajnih kroničnih bolesnika u Zagrebu

Simptom Ustrajni pacijenti Udio pacijenata (%) Neustrajni pacijenti Udio pacijenata (%)
Umor ili gubitak energije 209 79,5 331 89,2
Bol u mišićima ili zglobovima 187 71,1 270

72,8

Bol, ukočenost 172

65,4

279

75,2

Nesanica ili pospanost 164 62,4 280 75,5
Nervoza, tjeskoba 158 60,1 266 71,7
Problemi s pamćenjem 130 49,4 254 68,5
Osjećaj nadimanja u trbuhu 127 48,3 213 57,4
Glavobolja 125 47,5 238 64,2
Promjene tjelesne težine 115 43,7 163 43,9
Vrtoglavica 113 43,0 186 50,1
Depresija 101 38,4

174

46,9
Promjena spolne želje 78 29,7 140

37,7

Kašalj 75 28,5 149 40,2
Vrućica ili prehlada 63 24,0 160 43,1
Kožne promjene 55 20,9 101 27,2
Mučnina ili povraćanje 40 15,2

108

29,1
Dijareja (proljev) 40

15,2

92

24,8
Gubitak apetita 38 14,4 112

30,2

 

Koji su razlozi neustrajanosti pacijenta prema medikaciji?

U već spomenutom istraživanju ponudili smo pacijentima 16 tipičnih razloga za izostavljanje lijeka ili pojedinih doza iz propisane sheme liječenja. Dobili smo podatke da su zaboravljivost, odsutnost od kuće (pacijenti ne nose lijekove sa sobom), nedostatak lijeka (kronični bolesnici ne obnavljaju recepte na vrijeme), vodeći razlozi neustrajnosti kod većine bolesnika, bez obzira na dob, obrazovanje, spol ili čak vrstu bolesti od koje se liječe.

Tablica 3. Razlozi neustrajnosti prema medikaciji kroničnih bolesnika u Zagrebu

Redoslijed Razlozi neuzimanja lijeka Broj pacijenata Udio pacijenata (%)
1 jednostavno sam zaboravio 381 60,0
2 nisam bio kod kuće 288 45,4
3 više nisam imao lijeka (jer sam ga potrošio)
282 44,4
4

imao sam problema s uzimanjem lijeka u određeno vrijeme

260 40,9
5 uzimam više lijekova nekoliko puta dnevno
251 39,5
6 nisam mogao nabaviti propisani lijek zbog nestašice
228 35,9
7 osjećao sam se dobro
228 35,9
8 želio sam izbjeći nuspojave
188 29,6
9 liječnik mi često mijenja terapiju
165 26,0
10 imao sam osjećaj da je lijek otrovan/štetan
150 23,6
11 spavalo mi se kada sam trebao uzeti lijek
145 22,8
12 osjećao sam se depresivno ili shrvano
145 22,8
13 bojao sam se da ću postati ovisan o lijeku
143 22,5
14 bio sam prehlađen
133 20,9
15 lijek mi je bio preskup 132 20,8
16 nisam želio da netko primijeti da uzimam lijek 79

12,4

Prva tri najčešća razloga neustrajnosti posljedica su pacijentovog ponašanja i odgovornosti. Organizirati podsjetnik (npr. alarm na mobitelu, bilješka na kalendaru ili slično) u borbi protiv zaboravljivosti, nositi u osobnim stvarima dnevnu dozu lijeka i na vrijeme obnoviti recept, jednostavni su postupci, a višestruko isplativi. Već smo pokazali podatke da se ustrajni pacijenti bolje osjećaju, a osim toga liječena bolest će sporije napredovati i pacijent će imati puno manje komplikacija (npr hipertoničari neće doživjeti srčani ili moždani udar ako budu ustrajni prema medikaciji). Naravno da to nisu jedini razlozi neustrajnosti pacijenata, neki su vezani uz odnos doktor-pacijent.

Pacijenti se žale na shemu doziranja koja nije prilagođena, na više lijekova koje istovremeno uzimaju pa to izaziva različite poteškoće, na često mijenje terapije od strane liječnika (na to se osobito žale hipertoničari). Također se vidi da neki razlozi neustrajnosti počivaju na nedovoljnoj informiranosti pacijenata: strah od nuspojava lijekova, štetnog djelovanja, strah od ovisnosti. Očigledno je da bi bolja informiranost poboljšala ustrajno ponašanje pacijenta, no za to je odgovoran doktor, ali i pacijent. Pacijent ne smije izići iz ordinacije s receptom ako mu nije jasno kako propisani lijek djeluje, koje se potencijalne opasnosti i kako se one često javljaju, koja je shema doziranja i kako će je ukomponirati u svoje dnevne obveze. Na izravno pitanje pacijentu jeste li sigurni da ćete moći uzimati lijekove na preporučeni način, 94,8% ustrajnih je odgovorilo pozitivno, ali i 91,9% neustrajnih. Na pitanje mislite li da će lijek pozitivno utjecati na ishod bolesti, 96,2% ustrajnih odgovorilo je pozitivno, ali i 91,9% neustrajnih. Zaključak je da ogroman broj bolesnika ima pozitivan stav prema medikaciji, ali dugotrajno ponašanje zbog navedenih činjenica postaje devijantno. Važno je biti svjestan rizika devijantnog ponašanja prema uzimanju propisane terapije i uz pomoć doktora otkloniti razloge za neustrajno ponašanje.

 

Koja je uloga ljekarnika u ponašanju pacijenta prema uzimanju propisane terapije?

Postavili smo osam istih pitanja zagrebačkim ljekarnicima i kroničnim bolesnicima.

Tablica 4. Odnos pacijenata i ljekarnika kroz odgovore na ista pitanja u Zagrebu

Pitanja

1

2

n % n %
Pita li Vas ljekarnik uzimate li lijek prvi put? 391 61,6 61 72,6
Traži li ljekarnik da na glas ponovite način uzimanja lijeka? 145 22,8 12 14,3
Savjetuje li Vas ljekarnik o važnosti pridržavanja terapije? 297 46,8 63 75,0
Savjetuje li Vas ljekarnik detaljno o načinu uzimanja lijeka? 363 57,2 76 90,5
Savjetuje li Vas ljekarnik o kombiniranju s OTC lijekovima? 344 54,2 57 67,9
Savjetuje li Vas ljekarnik o načinu rješavanja nuspojava? 277 43,6 41 48,8
Pita li Vas ljekarnik preskačete li terapiju i zašto? 265 41,7 24 28,6
Pita li Vas ljekarnik o stavu vezanom uz terapiju? 370 58,3 31

36,9

T o t a l 635 100,0 84 100,0

1. pacijent tvrdi da mu ljekarnik uvijek postavi to pitanje
2. ljekarnik tvrdi da je pacijentu uvijek postavio to pitanje

 

Čak u pet od osam odgovora stavovi pacijenata i ljekarnika su oprečni! Pacijenti se slažu s činjenicama da ih ljekarnici uvijek pitaju da li im je prvi put propisan traženi lijek te ih savjetuju o nuspojavama. Ali smatraju da bi ljekarnici više pažnje mogli posvetiti savjetovanju o načinu uzimanja lijekova i interakcijama s drugim lijekovima, osobito onima koji se kupuju bez recepta. Očigledno bi se odnos ljekarnika i pacijenta mogao unaprijediti, odnosno ljekarnik bi mogao značajno pomoći u procesu povećanja ustrajnosti pacijenata prema propisanoj medikaciji.

 

Što možemo zaključiti iz do sada navedenog?

 
 

1. Ustrajnost pacijenata prema propisanoj terapiji je neadekvatna. To je osobito izraženo kod kroničnih bolesnika na dugotrajnoj terapiji. Svega 41,7% kroničnih bolesnika u Zagrebu uzima lijekove prema priopisanoj shemi doziranja.

2. Lijekovi koji se preporučaju djelotvorni su, u što vjeruje više od 90% bolesnika. Neustrajno ponašanje prema medikaciji započinje već izlaskom iz ordinacije ! Čak 8,1% bolesnika nije sigurno da će uzimati lijek kako je doktor propisao, a da nisu o tome raspravljali.

3. Ustrajni bolesnici imaju manje tegoba od neustrajnih. Očigledno im uzimanje propisanih lijekova koristi.

4. Glavni razlozi neustrajnosti pacijenata su zaboravljivost, odsutnost od kuće i nedostatak lijeka. To su razlozi kojima isključivo upravlja pacijent i jedino ih sam može otkloniti.

5. Odnos doktora i pacijenta u elementima koji utječu na ustrajno ponašanje pacijenta prema dugotrajnoj terapiji nije zadovoljavajući. Doktori moraju unaprijediti komunikaciju s pacijentom, više obrazlagati prijedlog terapije, pomagati u krojenju sheme doziranja, otklanjati adekvatnom informacijom sumnje, dvojbe i strahove pacijenata o propisanim lijekovima. Pacijent mora pitati, ne smije otići iz ordinacije s dilemama.

6. Ljekarnici su zdravstveni radnici, a ne trgovci lijekovima. Ljekarnici moraju pomoći pacijentu u otklanjanju preostalih dilema, učvrstiti njihovu vjeru u korist od redovitog uzimanja lijekova, pomoći im u krojenju dnevne sheme uzimanja različitih lijekova koje su pacijentu propisali različiti specijalisti. Pacijent mora biti uporan u traženju informacija, ne smije dozvoliti da ga ometa prisustvo drugih pacijenata u ljekarni.

7. Niti jedan lijek nije djelotvoran ako se pravilno ne uzima. Pacijent se mora pitati prije zaključka da mu „terapija ne pomaže“, da li sam uzimao lijekove kako je bilo dogovoreno (propisano). Odgovor treba saopćiti svom doktoru pa ovaj neće mijenjati prečesto terapiju bez pravih osnova.


Članak prenesen iz publikacije "Ponašanje kroničnih bolesnika prema propisanoj terapiji, priručnik za bolesnike i njihove obitelji" u izdanju Koalicije udruga i zdravstvu

 
© 2012 Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr