Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 5. Br. 13 / 2018.
 
 
 

INTERVJU

 

Promicanje zdravlja - osvrt urednika

 

 

 

 

 

 

Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva
Nastavni zavod za javno zdravstvo
"Dr. Andrija Štampar"



 

Promicanje zdravlja djelatnost je javnog zdravstva usmjerena na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja opće populacije, rizičnih i osjetljivih populacijskih skupina i pojedinca. Provodi se, u najvećoj mjeri, kroz mjere primarne prevencije. Aktivnosti djelatnosti promicanja zdravlja temelje se na aktualnim planovima promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti na županijskoj, odnosno gradskoj razini (Grad Zagreb) te nacionalnim strateškim dokumentima, odnosno akcijskim planovima koje propisuje i donosi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Osim neposrednog rada s populacijskim skupinama i zdravstvenog savjetovanja, promicanje zdravlja provodi i aktivnosti informiranja, prosvjećivanja, edukacije i osposobljavanja populacije kroz medijske kanale, stručne skupove i edukaciju edukatora. Ove mjere provodi informiranjem i edukacijom populacije kroz sudjelovanje u TV i radijskim emisijama, putem tiska, internetske stranice Zavoda, časopisa Zavoda te održavanjem stručnih predavanja i radionica (za opću populaciju, ciljne skupine i stručnjake iz pojedinih područja).
Poslovi i programi promicanja zdravlja provode se na temelju definiranih javnozdravstvenih prioriteta.

Primjeri programa promicanja zdravlja

Program: Radionice „Usvoji zdrave navike!“

Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo organizira i provodi zdravstvene radionice za učenike osnovnih (i srednjih) škola.

Program zdravstvenih radionica usmjeren je na školsku populaciju, na usvajanje pozitivnih životnih navika i sprječavanje rizičnih čimbenika zdravlja (sukladno Strategiji SZO-a za 21. stoljeće). Mjere promicanja zdravlja provode se kroz rad s djecom i mladima djelovanjem na: prehranu, tjelesnu aktivnost, higijenske navike, navike u školskom okruženju te djelovanjem na rizične čimbenike zdravlja: debljinu, tjelesnu neaktivnost, pušenje, neučinkovito komuniciranje u odnosima, ovisničko ponašanje te djelovanjem na čimbenike socijalnog okoliša: stanovanje i uvjete obrazovanja.

Program zdravstvenih radionica temelji se na povezanosti mentalnih, tjelesnih, emocionalnih i socijalnih čimbenika zdravlja, vodeći računa o specifičnostima razvojne dobi učenika. Program ima edukativni karakter uz uvježbavanje primjene usvojenih znanja u svakodnevnom životu.

Osnovni ciljevi programa su osvještavanje pozitivne slike o sebi, usvajanje usmjerenosti na vlastito zdravlje, osvještavanje potrebe za kritičkim odnosom prema porukama medija i okoline, sprječavanje usvajanja i razvoja rizičnih oblika ponašanja, učenje socijalnih vještina, učenje asertivnog oblika ponašanja i osvještavanje potrebe izgradnje osobnog integriteta, ostvarivanje samopouzdanja i samopoštovanja.

Dugoročni ciljevi programa su usvajanje zdravih stilova života, poboljšanje psihofizičkog razvoja i zdravlja djece, stvaranje zdravog školskog i obiteljskog okoliša, povećanje udjela populacije koji ima pravilne prehrambene navike i preporučenu učestalost tjelesne aktivnosti, povećanje udjela populacije Grada Zagreba koji imaju poželjnu tjelesnu težinu te smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti u odrasloj dobi.

Radionice su interaktivnog tipa: u metodologiji se koristi rad u manjim grupama, učenici se uključuju u raspravu i rad, koriste se metodološki osmišljene igre, edukativni materijali prilagođeni temi i dobi učenika, evaluacija usvojenih znanja i kvalitete radionice te tematski odabrane knjige.

Sadržaj i metode rada počivaju na znanjima iz područja javnog zdravstva, promicanja zdravlja, kognitivno-bihevioralne terapije, zdravstvenog odgoja, radne terapije, rehabilitacije, kineziologije, nutricionizma i biblioterapije. Održavaju se u osnovnim  i srednjim školama i knjižnicama Grada Zagreba.

Odnos prema sebi, a time i usvajanje navika (ili promjena) počinje iz naših misli, uvjerenja i učenja ponašanja od najranije dobi. Usmjeravanjem na pozitivno zdravstveno ponašanje od najranije dobi, ulaganjem napora u razvijanje tjelesnog i psihičkog zdravlja u velikoj mjeri prevenirat ćemo brojne zdravstvene i psihološke probleme.

Program zdravstvenih radionica se temelji na povezanosti mentalnih, tjelesnih, emocionalnih i socijalnih čimbenika zdravlja, vodeći računa o specifičnostima razvojne dobi učenika kao i o interesima koji se u određenoj dobi pojavljuju kod većine učenika. Ispunjenost i stabilnost u svakoj od navedenih dimenzija pridonosi cjelovitosti razvoja i povećanju kvalitete života svakog pojedinca.

Zdravstvene radionice su obogaćene i edukativnim materijalima:
„Kartice zdrave hrane“, „Dječja piramida zdravlja“, Igra „Izbaci uljeza“, „Slagalice zdrave prehrane“, „Semafor emocija“, „Reci kako se osjećam“, „Igra asocijacija“, „Kako pušenje utječe na ljudsko tijelo“,  „Kad piješ ne vozi“ , kartice „Sunce“, „Naša koža“, „Oprezno na suncu“ itd.

U sklopu radionica predstavljaju se odabrane knjige i slikovnice u skladu s vodećom temom radionice čime se promovira i njeguje i kultura čitanja.


   
   
© 2018 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar