Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 6. Br. 14 / 2019.
 
 
 

AKTUALNO

 

Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2018./2019.

 

 

 

Kruno Sokol, dr.med.spec.epidemiolog

Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

 

Na području grada Zagreba prve prijave ovosezonske epidemije gripe zaprimljene su krajem mjeseca studenog 2018. g.

Od tada, pa do kraja 11. tjedna ove godine, u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" prijavljeno je ukupno 12 117 slučajeva oboljenja od gripe, što čini 20% ukupno prijavljenih u Republici Hrvatskoj (60 293).

Najveći porast broja oboljelih od gripe u gradu Zagrebu vidljiv je u prvim tjednima 2019. godine, dok je vrhunac epidemije zabilježen krajem siječnja i početkom veljače. (Graf 1)
U tjednu s najvećim brojem prijavljenih (5. tjedan 2019. godine) bilježi se 2 295 prijava, što je značajno više u odnosu na najintenzivniji tjedan prošlogodišnje sezone (1 382 prijavljena slučaja).

Od 6. tjedna vidljiv je kontinuirano manji broj prijava sukladno očekivanom silaznom trendu epidemije.

U usporedbi sa sezonom 2017./2018. ukupni broj prijavljenih slučajeva gripe u gradu Zagrebu ove sezone nešto je veći u odnosu na prošlogodišnju (12 117 : 11 804) uz opasku da ovogodišnja sezona još uvijek traje.

Sukladno podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu, ove sezone dominirao je virus gripe tipa A. U početnom dijelu epidemije prevladavao je podtip A/H1N1/ uz, kasnije sve veći, udio podtipa A/H3N2/. Sukladno navedenom, u 12. tjednu ovogodišnje sezone u 99% uzoraka izolirani su virusi gripe tipa A (50% podtip A/H1N1/, 50% podtip A/H3N2) dok se preostali pozitivni izolati odnose na virus tipa B (Yamagata linija).

graf

Graf 1. Tjedno kretanje gripe u gradu Zagrebu (sezona 2017./2018. i 2018./2019.)

Incidencija gripe najveća je u dobnim skupinama predškolske i školske djece, dok je najniža u skupini 65 godina i više. (Graf 2)

gripa

Graf 2. Incidencija gripe po dobnim skupinama u gradu Zagrebu (sezona 2018./2019.)

U ovogodišnjoj sezoni gripe, kako na nacionalnoj razini tako i na području grada Zagreba, bilježimo veći broj prijava umrlih od gripe u odnosu na prošlu sezonu. Većina preminulih osoba iz skupine je kroničnih bolesnika i osoba 65 godina i starije što potkrepljuje činjenicu da je gripa vrlo ozbiljna bolest, posebno za osobe starije životne dobi i kronične bolesnike te je za navedenu populaciju cijepljenje protiv gripe neobično važno.


© 2019 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar